SKUPINY VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

MOTOCYKEL: potrebný vek v deň skúšok

AM do 50 cm3 15 rokov

A 1 do 125 cm3 16 rokov

A 2 do 35 kW 18 rokov

A bez obmedzenia 24 rokov

Rozšírenie zo skupiny A1 na A2, A2 na A – po absolvovaní osobitného výcviku aj bez skúšky

OSOBNÝ AUTOMOBIL : potrebný vek v deň skúšok

B do 3500 kg 17 rokov

NAKLADNÝ AUTOMOBIL : potrebný vek v deň skúšok

C1 do 7500 kg 18 rokov

C bez obmedzenia 21 rokov

AUTOBUS : potrebný vek v deň skúšok

D1 do 16 osôb 21 rokov

D nad 16 osôb 24 rokov

PRÍVESY : potrebný vek v deň skúšok

BE nad 750 kg 18 rokov

C1E 18 rokov

CE 21 rokov

D1E 21 rokov

DE 24 rokov

Osobitný výcvik na BE do 4250 kg so skúškou iba z praktickej jazdy