• výcvikové kurzy pre žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín AM,A1,B,T
  • poskytovanie kondičných jázd
  • školenie vodičov z povolania a vodičov referentov
  • doškolovacie kurzy
  • individuálny prístup
  • trpezlivosť a tolerantnosť našich inštruktorov
  • teoretická i praktická výuka na profesionálnej úrovni
  • vysoká úspešnosť na záverečných skúškach
  • ... Vaša maximálna spokojnosť...
                   counter